Labbtester inom skolmedicin

Inom skolmedicin, får man inte behandla om man inte har bevis för vad det är man ska behandla.  Det är på sätt som tester är utvecklade hos den vanliga vården. Du söker efter en viss bakterie. Finner du den den bakterien du söker så får du ge antibiotika. Finner du den inte, utan det handlar om en annan bakterie du inte sökt efter blir det ingen behandling. Du ges inte antibiotika till du är frisk, utan du får en standardiserad kur ett antal standarddagar och sen anses frisk oavsett om du är det eller ej.


Vanliga tester hos vårdcentralen, vilka dock är ganska osäkra. Visar de positivt (att du har smitta) så är det positivt, men visar de negativt kan de vara positiva också.

Lumbalpunktion /ryggmärgsprov, ska tas inom sex månader från fästingbett för att vara någorlunda säkra. Kan medföra risk om man sticker fel och sticker i en nerv.

Labbtester utomlands, fokuserar på olika smittor, men visar ej hur kroppen fungerar och utesluter inte att det finns alternativ ohälsa med i det hela.