Symtom 

När kan man misstänka borrelia och relaterade smittor

Korta listan

•När symtom stämmer med borrelia, tbe eller relaterade smittor
•När någon nyligen fått ett bett - inte alla får  en röd ring , erytema migrans dock

•Extremtrött
•Multisjuk
•Värkproblematik


Långa listan

Nedan listas symtom på borrelia och relaterade smittor. Notera att dessa också är symtom på annat, tex byggnadsrelaterad smitta (mögel, emissioner) så du bör ta hjälp med att utreda orsaken om du har flera av dessa symtom

Notera: många som har borrelia och relaterade smittor minns inte att de fått ett fästingbett (färre än 50%) eller har sett att de fått ett märke, erytema migrans


Allmänt

Utslag där fästing bitit dig,  erytema migrans 

Positivt borreliatest, blodprov - ELISA

Positivt borreliatest, CNS - ELISA ryggmärgsvätska (Obs du kan ha negativt provsvar och ändå vara borreliainfekterad)

Utslag väsentligen cirkulärt som sprider sig utåt (Obs du behöver inte ha ett synligt utslag för att vara borreliainfekterad)

Utslag på andra delar av kroppen

Svullnad/utslag, som försvinner och återkommer

Generellt Välbefinnande

Oförklarlig ökning eller minskning av kroppsvikt

Extrem trötthet

Svullna körtlar/lymfknutor

Oförklarlig feber 

Låg kroppstemperatur

Återkommande infektioner (tex i bihålor, njurar, ögon, etc.)

Symptom som verkar förändras, komma och gå

Smärta som flyttar mellan olika kroppsdelar

Influensalika symtom ’som aldrig går över’.

Allergier, överkänslighet mot kemikalier

Ökad känslighet för alkohol 


Huvud, Ansikte, Hals

Oförklarligt håravfall

Huvudvärk, mild eller svårartad, anfall med konvulsioner

Tryckkänsla i huvudet

Ryckningar i ansiktet eller i andra muskelgrupper

Ansiktsförlamning (Bell's Palsy)

Stickningar i näsa, tungspets, kinder eller ansiktsrodnad

Styv nacke eller smärtor i hals/nacke

Smärtor eller rörelseproblem, styvhet i käken

Tandproblem som inte går att förklarliga

Halsont, ständigt behov att harkla, mycket slem. Heshet, rinnande näsa


Matsmältningssystem

Diarré

Förstoppning

Irriterad urinblåsa och urinvägar (svårt att starta/stoppa urinera tex) 

Orolig mage (illamående eller smärta) eller GERD (Gastro esophageal reflux-sjukdom)


Mentala Förmågor

Minnesproblem (kort- eller långtidsminne)

Förvirring, svårigheter att tänka klart

Koncentrations- eller lässvårigheter

Gå till fel ställen

Talsvårigheter (otydligt eller långsamt tal)

Stamningar

Förlorad förmåga att utföra enkla uppgifter


Muskler & Skelett

Smärtor i ben eller leder eller svullnad

Stela leder, tex rygg, nacke

Muskelsmärtor eller kramper


Nervsystemet

Darrningar eller oförklarliga skakningar

Brännande eller stickande känslor i kroppen

Extremtrötthet

Försvagade muskler, perifer neuropati eller partiell förlamning

Ökat tryck i huvudet

Nedsatt känsel, pirrande känsla eller stickningar

Nedsatt balans, yrsel, svårigheter att gå

Ökad känslighet för åksjuka/sjösjuka

Yrsel, lättare attacker av svimningskänsla 

Psykisk hälsa

Humörsvängningar, lättirriterad, bipolär

Deprimerad

Försämrat lokalsinne (känsla av att ha gått vilse)

Känsla av att tappa förståndet

Överemotionella reaktioner, tex lätt att falla i gråt

Sover för mycket, eller svårighet att somna

Svårt att somna, orolig sömn eller svårt att fortsätta sova

Narkolepsi, sömnapnéer

Panikattacker, starka oroskänslor


Reproduktion och Sexualitet

Förlorad sexdrift

Sexuella dysfunktioner

Oförklarliga menssmärtor, oregelbunden mens

Oförklarliga smärtor i, eller vätska från brösten

Smärtor i testiklar eller i bäckenregionen

Respiration och Cirkulationssystem

Andfåddhet, oförmåga att ta ett djupt andetag, hosta

Bröstsmärtor eller ömhetskänsla i revben

Nattliga svettningar eller oförklarlig frossa

Hjärtklappning eller extraslag


Ögon/Syn

Dubbelsyn eller suddig syn

Ökat antal fläckar i synfältet

Ögonsmärtor, eller svullnad runt ögonen

Överkänslighet mot ljus

Blinkande ljusfenomen/vågighet i synfältets gränser/oförklarliga bilder sedda ur ögonvrån


Öron/Hörsel

Nedsatt hörselförmåga i ett eller bägge öron, ‘lock i öronen’.

Surrande ljud i öronen

Smärta i öronen, uttalad ljudöverkänslighet

Ringande ljud i ett eller båda öronen