Symtom på olika smittor

Borrelia

Akut/nyligen smittad

•Första tecken kan vara fästingbett med eller utan röda-ring-märket, Erytema migrans
•Feber
•Influensakänsla
•Stel i nacken

Kronisk

•Trött
•Värk generellt, huvudvärk, muskelvärk
•Diffusa hälsoproblem
•Multisymtom
•Extremt trött
•Värk i kroppen
•Huvudvärk
•Påverkat nervsystem
•Akrodermatit, en kronisk hudinflammation

Bartonella

•Kallas också Kattklösarsjuka eller Cat scratch disease
•Trött
•Ledvärk
•Muskelvärk
•Vandrande värk
•Hetta i fötter, ev händer
•Huvudvärk
•Hjärndimma
•Psykiska besvär
•Vanlig då någon är kroniskt sjuk
•Kan uppträda som rivmärken
•Vandrande värk
•Ledvärk
•Huvudvärk
•Hetta i fötter, även händer, oftast på kvällen och natten
•Kognitiva störningar
•Depression
•Psykos
•Trött, ofta extremt
•Svullna lymfkörtlar

Babesia

•Svårt att andas/känsla att inte få luft
•Trött, extremt
•Feber
•Hetta i huden generellt
•Järnbrist
•Illamående
•Tappar aptit
•Värk

Anaplasma/erlisia

•Febern är oftast det symtom som upptäcks först
• Huvudvärk
• Muskelsmärtor
• Anorexia
• Känsla av köld/fryser
• Minskat antal vita blodkroppar
• Lågt antal blodplättar
• Anemi
•Allt från lättare sjukdom och spontant tillfrisknande till dödsfall

Rikettsia

•Förökar sig i blodkärlens endotel och kan vara upphov till småkärlsvaskulit .
•Inflammation på blodkärls vägg
•Förtjockade kärl
•Syrebrist i vävnaderna
•Små blödningar, kan manifesteras som små röda prickar i huden (Rocky mountain spotted fever)

TBE

•Svår huvudvärk och feber
•Ibland kramper och till och med förlamning
Hos de flesta läker sjukdomen ut av sig själv men cirka 30 % får kvarvarande symptom eller permanenta besvär i form av minnesförluster, allvarlig trötthet och i några få fall bestående förlamning. Enstaka dödsfall har även förekommit


Coxsackievirus/enterovirus

• Infekterar huvudsakligen via svalget. Virus förökar sig i svalg och tarm.

• Majoriteten får lindriga symtom från de övre luftvägarna.

• Vissa enterovirus kan orsaka ögoninflammation, små blåsor i mun, handflator, fotsulor (hand-, fot- och munsjuka, höstblåsor) eller hjärnhinneinflammation. I sällsynta fall även hjärtmuskelinflammation, hjärninflammation eller förlamning


EBV

•Ingår i familjen Herpesvirus och är en av de mest spridda virustyper som existerar bland människor.
•95% av den mänskliga populationen beräknas vara latenta bärare av viruset utan att det ger upphov till sjukdom.
•Flera studier har sedan 80-talet pekat på att Epstein–Barr-infektion verkar korrelera med flera former av autoimmuna sjukdomar, däribland multipel skleros.

Mycoplasma

•Svåra att odla och därmed att diagnostisera.
•Föredrar att infektera andningsvägar och underliv, men kan finnas överallt i kroppen.
•Misstänks kunna orsaka flera kroniska sjukdomar, även reumatism och cancer.

Mycoplasma pneumoni/twar

•Börjar ofta som ont i halsen, utvecklas sedan till besvärlig hosta (dag och natt), feber, huvudvärk, infektion i bihålor och öron, diarré, hudutslag etc.
• Lunginflammation