Hur undersöker man och förstår vad som är vad?

Hos en komplementärmedicinare 

som kan vara tex örtmedicinare, näringsmedicinare, homeopat, tcm-terapeut och mycket mer jobbar man med olika tester för att utröna helheten med hälsan.

Anamnes / symtom / din berättelse, innebär att du får fylla i formulär med din livshistoria och hur du varit sjuk eller frisk genom livet. Man går också igenom var du bott och var du jobbat, samt hur du äter. Allt för att kartlägga orsaker till hur du mår. 

Levandeblodanalys / mikroskopering av blod, innebär att man tittar på ditt blod i mikroskop för att se hur det står till med hälsan. I de vita blodkropparna ser man hur immunförsvaret fungerar. I de röda blodkropparna kan man se viss näringsstatus. I andra fenomen kan man se hur lever, galla, njurar, mjälte, avgiftning tex fungerar och man kikar efter om man kan se svamp, bakterier etc.

Kinesiologitestning, med hjälp av en teknik att testa styrkan i en muskel kan man undersöka svagheter i kroppen. Man använder också kinesiologi för att ta reda på vad som fungerar bäst till att lösa ett hälsoproblem

Frekvensanalys, med hjälp av en apparat som skickar in en elektrisk signal i kroppen så kan man me hjälp av dessa förstå hälsan hos den testade. Vissa frekvensapparater undersöker, andra undersöker och behandlar.


Det finns fler metoder och olika komplementärmedicinare använder olika metoder och olika kombinationer av metoder.