Behandling

Den behandling du får är beroende på vilken terapeut du väljer. Olika terapeuter jobbar olika. Du kanske också väljer att behandla dig själv och då kan det vara bra att skaffa dig en del grundkunskaper om hur kroppen fungerar och hur du testar dig själv.
Ett vanligt sätt att behandla är med läkeörter som stöttar olika funktioner i kroppen så att sen kroppens immunförsvar ser till att eliminera bakterier, virus och andra patogener. Man bör variera örter och byta då och då. Örtmedicin kommer ur en väldigt gammal läketradition, och det finns också mycket nyare kunskap om örternas olika kemiska ämnen, sk fytokemikalier och hur de läker.

En del söker sig till frekvensmedicin. Det innebär att man använder en maskin som skickar in olika frekvenser i kroppen för att finna obalanser och sen skickar in nya frekvenser för att läka dessa obalanser. 

Homeopati är medel som är mycket utspädda och har en egen tradition att jobba i. Tyvärr så finns det inte så många läkeberättelser med homeopati från de som varit sjuka i många år, dock finns det bland de som är nyligen smittade.