Övriga kurser som rekommenderas

•Sjuk av mögel vad göra– Karin Fredriksson – kommer, datum ej klart
•Levande blodanalys – Finns flera , Karin Fredriksson, Mic Mc Mullen bla har
•Enkel kinesiologitestning för näringsterapetuer – Karin Fredriksson
•Detoxa metaller – Edura
•Aminosyror – Mic Mc Mullen /Nordisk Näringscenter
•Örtterapi utbildning – Mic Mc Mullen /Nordisk Näringscenter
Näringsterapututbildning - Nordisk Näringscenter
•Mikronäringslära – Pekka Nylund /EVP/Nordisk Näringscenter
•Biomagnetism – Johnny Grimstål
•Fysiologi och anatomi /Basmedicin – universitetet, gymnasium, privat