Mögel

Symtom på borrelia och relaterade smittor ser likadana ut i princip som när man är sjuk av att man vistas i Sjukt hus / mögelhus. Det kan handla om att man antingen bor eller jobbar i mögelhus som ligger bakom att man är sjuk.


Många som är långvarigt sjuka har mögel med i sin sjukdomsproblematik. Tyvärr så uppdagas detta ofta alldeles för sent. Många har lagt ned mycket pengar och tid på att få hjälp med sin hälsa, när de i stället borde lagt detta på att sanera mögel i huset eller flytta till frisk miljö.

Bor man eller jobbar i mögel måste man adressera detta först. Man kan inte bli frisk så länge som man utsätts för mögel.

Mögel behöver varken lukta eller synas för att vara skadligt. Det är toxiner från torrt, dolt mögel, bakom väggar och golv, som är det som är skadligast.